Budowa zasilania elektroenergetycznego 12 szt. bloków socjalnych przy ul. Dożynkowej w Zawierciu


Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Okres realizacji: Grudzień 2013

 

Nazwa:

Budowa zasilania elektroenergetycznego 12 szt. bloków socjalnych zlokalizowanych przy ul. Dożynkowej w Zawierciu

Zakres prac:

  • budowa linii kablowej SN 20 kV
  • montaż prefabrykowanej stacji SN/nN prod. Elektromontaż Lublin
  • budowa dwóch linii kablowych nN
  • montaż 12 szt. złączy kablowych dla zasilania bloków socjalnych
  • montaż muf oraz głowic
  • wykonanie uziemień stacji, złączy kablowych