Do głównych działań naszego zakładu należy wykonawstwo robót elektrycznych sieciowych oraz instalacyjnych w zakresie:

 • budowa, remonty i modernizacje linii kablowych, oraz sieci energetycznych napowietrznych średniego i niskiego napięcia
 • budowa stacji transformatorowo – rozdzielczych SN/nN,
 • roboty pomiarowe i rozruchowe urządzeń elektrycznych wraz z robotami, towarzyszącymi w elektroenergetyce zawodowej,
 • roboty telekomunikacyjne ziemne i napowietrzne,
 • remonty budynków i budowli energetycznych,
 • malowanie energetycznych konstrukcji stalowych,
 • budowa i remonty kanałów kablowych.

Wykonujemy:

 • Stacje transformatorowe,
 • linie napowietrzne i kablowe niskiego i średniego napięcia,
 • instalacje przemysłowe.
 • projektujemy oraz doradzamy ….

Zadania realizujemy głównie z materiałów własnych o najwyższej jakości posiadających wymagane atesty, a dostawcami tych materiałów są takie firmy jak:

 • Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych S.A. Włoszczowa
 • Zakład Produkcji Urządzeń Elektrycznych Sp. z o.o. Gliwice
 • “PROSPER” Sosnowiec
 • “ELTRANS” Chorzów
 • “ONNINEN” Katowice
 • “POLBET” Będzin
 • “KROMIS” Częstochowa
 • “ROSA” Tychy