Wymiana przewodów gołych na izolowane linii napowietrznych nN w miejscowości Poręba Dzierżna.


Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Okres realizacji: Sierpień 2013

Nazwa:

Wymiana przewodów gołych na izolowane linii napowietrznych nN na terenach sadziowych w miejscowości Poręba Dzierżna.

Zakres prac:

  • demontaż linii gołej
  • demontaż słupów
  • montaż słupów wirowanych (60 szt.)
  • montaż linii napowietrznej nN przewodami typu AsXSn