Zakład Usługowo-Produkcyjny „ELREM” rozpoczął swoją działalność w 1989 roku jako jednooosbowa firma prywtana. Obecnie zakład nasz zatrudnia 20 pracowników posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia SEP do prac przy urządzeniach elektroenergetycznych.

W początkowym okresie działalności lata 1989-1992 wykonywaliśmy prace głównie na rzecz Huty Katowice w okresie jej rozbudowy. Były to roboty montażowe i rozbudowa ciągów produkcyjnych na terenie Wydziału P-01 i P-04. Pracowaliśmy w charakterze podwykonawcy Generalnego Wykonawcy „MONTEX” Częstochowa. Jako bezpośredni wykonawca realizowaliśmy roboty montażowe i rozruchowe ciągów produkcyjnych oraz suwnic technologicznych.

Od 1992 roku rozpoczyna się trwający do dzisiaj okres współpracy z elektroenergetyką zawodową, a w szczególności z Będzińskim Zakładem Elektroenergetycznym S.A. w Będzinie, a obecnie „ENION” S.A. Oddział w Będzinie Będziński Zakład Elektroenergetyczny. Trudno zliczyć ilość i zakres robót wykonywanych na rzecz tego jednego z największych w Polsce Zakładów Elektroenergetycznych. Jako bezpośredni wykonawca realizowaliśmy na rzecz BZE:

 • remonty linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia
 • stacje transformatorowe
 • wymiany i budowy linii kablowych
 • przebudowa linii niskiego napięcia

Odbiorcą tych robót były wszystkie Rejony Dystrybucji Energii Elektrycznej przyporządkowane „ENION” S.A. BZE, a zlokalizowane na terenie miast Będzina, Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Zawiercia, Jaworzna, Sierszy, Mysłowic.

W okresie od 2000-2002 wykonaliśmy także wiele robót na rzecz innych podmiotów, m.in.:

 • realizację robót telekomunikacyjnych i budowę sieci na terenie miast Trzebini, Jaworzna i Tarnowskich Gór,
 • budowę linii napowietrznej światłowodowej do Centrum handlowego „AUCHAN” w Sosnowcu zabudowaną na słupach sieci 110 kV i na zlecenie Netia Telecom „Silesia” S.A.,
 • zaprojektowanie i wykonawstwo zasilania Zakładu Produkcji Tarcz Hamulcowych „BREMBO” w Dąbrowie Górniczej. Na terenie tego zakładu wybudowaliśmy również ciągi kablowe umożliwiające rozprowadzenie energii elektrycznej po całym obiekcie.

Należy nadmienić, że była to największa inwestycja w 2002r. na terenie Zagłębia Dąbrowskiego finansowana przez kapitał zagraniczny.

Rok 2003 był kolejnym rokiem sukcesów i prosperity na rynku usług elektroenergetycznych i elektrycznych realizowanych na terenie Śląska i Zagłębia. Zakład nasz wszedł „na rynek” energetyki wytwórczej rozpoczynając współpracę jako podwykonawca „ELEKTROBUDOWY” S.A. Katowice – Generalnego Wykonawcy na terenie EC ELCHO Chorzów i innych elektrowni w Polsce. W tym zakresie wykonaliśmy:

 • ułożenie i przyłączenie kabli do zasilania napędów zbiornika odpopielania i maszynowni
 • ułożenie i podłączenie kabli dla zasilania grzałek w rejonie odpopielania wraz z wykonaniem pomiarów pomontażowych.

W 2003r. obok usług związanych z realizacją zadań zleconych przez „ENION” S.A. Będziński Zakład Elektroenergetyczny w Będzinie, ciężar wartościowy przyjętych zleceń przeniósł się na realizację zadań na rzecz inwestorów zagranicznych. W szczególności zrealizowaliśmy:

 • budowę linii kablowej SN wraz ze stacją trafo przy ul.11 Listopada w Będzinie na rzecz „TAL & CO Management” Sp. z o.o. Wrocław, Generalnego Wykonawcy Supermarketu „KAUFLAND” w Będzinie
 • budowę linii kablowej nN na rzecz „LUMEN POLSKA” Sp. z o.o. (inwestycja jw.)
 • przygotowanie projektu budowy i realizacja zadań w zakresie zewnętrznej infrastruktury elektroenergetycznej na rzecz „The Outlet Company Sosnowiec” – Generalny Wykonawca inwestycji „Sosnowiec Outlet Centre”
 • budowa oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z łącznicą S1 – na rzecz „EUROVII POLSKA” – zadanie towarzyszy inwestycji „Sosnowiec Outlet Centre”
 • wykonanie napowietrznej linii elektroenergetycznej wraz z oświetleniem budowy „Outlet Centre” – na rzecz Generalnego Wykonawcy „WARBUD” Warszawa.

Ponadto wykonaliśmy:

 • budowę stacji transformatorowej wraz z liniami napowietrznymi i budową przyłączy przy ul. Parkowej w Dąbrowie Górniczej na osiedlu domków jednorodzinnych – na rzecz „L’EMIR” Dąbrowa Górnicza
 • budowę zasilania (układanie kabli) na rzecz „ASTRALON” S.A. realizatora inwestycji „Śląskie Centrum Poligrafii” w Katowicach
 • budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta Sławkowa.
2004 rok zaczął się:

 • budową części elektroenergetycznej stacji transformatorowej na terenie inwestycji Inkubator Przedsiębiorczości, Budynek Handlowo-Biurowy w Krakowie na rzecz „TAL & CO Management” Sp. z o.o. Wrocław
 • budową zasilania placu budowy jak również zasilania docelowego wraz z oświetleniem parkingu Pawilonu Handlowo-Usługowego „KAUFLAND” w Zabrzu.
 • wymianą stacji trafo ŚN i nN „WRONA” wraz z budową linii kablowych w Mysłowicach dla ZPUE Włoszczowa
 • awaryjną wymianą kabla 20kV relacji: GPZ Gołonóg – osiedle Łęknice w Dąbrowie Górniczej dla „ENION” Oddział w Będzinie
 • budową zasilania wraz ze stacją trafo do Pawilonu Handlowo-Usługowego w Tarnowie na rzecz „ALFA-DACH” Wrocław
 • awaryjną wymianą odcinka kabla 20kV w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach dla „ENION” Oddział w Będzinie

W 2005 roku zrealizowaliśmy:

 • budowę stacji trafo dla zasilania budynku Handlowo-Usługowego „KAUFLAND” w Chorzowie na rzecz „LUMEN POLSKA” Wrocław
 • wykonanie prac elektroenergetycznych przy budowie Pawilonu Handlowo-Usługowego „KAUFLAND” w Mysłowicach dla „TAL & CO Management” Wrocław
 • wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej Hali Odlewni BREMBO POLSKA w Dąbrowie Górniczej dla „POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE” Region Stalowa Wola
 • budowę kanalizacji teletechnicznej dla Centrum Dystrybucji PARKRIDGE w Dąbrowie Górniczej na rzecz „BEH ELTEC POLSKA” Warszawa
 • kompleksowe wykonanie docelowego zasilania Centrum Logistycznego w Sosnowcu dla „BLAKS” Warszawa
 • modernizację istniejącej sieci nN i oświetlenia ulicznego wraz z budową stacji trafo 11 Listopada w Siewierzu dla ZWSE Kraków
 • budowę stacji trafo z powiązaniami ŚN i nN dla zasilania Ośrodka Agroturystycznego w Ogrodzieńcu przy ul. Centurii dla „ENION” Oddział w Będzinie
 • wykonanie projektu wraz z budową zasilania docelowego dla FICOMIRRORS POLSKA w Dąbrowie Górniczej na rzecz P.W. A.Tchórzewski i M.Pasek Dąbrowa Górnicza