Budowa zasilania elektroenergetycznego 12 szt. bloków socjalnych przy ul. Dożynkowej w Zawierciu


Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Okres realizacji: Grudzień 2013

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Polski.