Wymiana przewodów gołych na izolowane linii napowietrznych nN w miejscowości Poręba Dzierżna.


Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Okres realizacji: Sierpień 2013

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Polski.