Modernizacja PZ 30/6 kV Sławków Młyn i budowa linii kablowej 30 kV – Sławków


Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Okres realizacji: W realizacji

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Polski.