Modernizacja sieci napowietrznej nN ze stacji KS-Siła w Mysłowicach przy ul. Janowskiej


Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Okres realizacji: Wrzesień 2013

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Polski.