Przebudowa sieci napowietrznej nN w miejscowości Kolonia Ryczów


Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Okres realizacji: Październik 2013

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Polski.