Przebudowa sieci napowietrznej nN w miejscowości Warężyn


Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Okres realizacji: Wrzesień 2013

Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Polski.