Modernizacja PZ 30/6 kV Sławków Młyn i budowa linii kablowej 30 kV – Sławków


Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Okres realizacji: W realizacji

Nazwa:

Modernizacja PZ 30/6 kV Sławków Młyn i budowa linii kablowej 30 kV dla poprawy pewności zasilania miasta Sławkowa

Zakres prac:

  • budowa linii kablowej 30 kV
  • budowa PZ Sławków Młyn wraz z niezbędną infrastrukturą (prefabrykowany budynek stacji Atlas Raszków)
  • wykonanie 144 m przewiertu sterowanego pod rzeką Biała Przemsza
  • montaż 2 kompletnych stanowisk słupowych wraz z ogranicznikami przepięć oraz rozłącznikiem
  • dostawa muf i głowic dla kabla SN