Modernizacja sieci napowietrznej nN ze stacji KS-Siła w Mysłowicach przy ul. Janowskiej


Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Okres realizacji: Wrzesień 2013

Nazwa:

Modernizacja sieci napowietrznej nN wraz z siecią oświetlenia ulicznego, zasilanej ze stacji 20/0,4 kV KS-Siła w Mysłowicach przy ul. Janowskiej.

Zakres prac:

  • wymiana stanowisk słupowych
  • demontaż linii gołej
  • montaż linii napowietrznej nN przewodami typu AsXSn