Modernizacja stanowisk słupowych SN


Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu
Zamawiający: Tavrida Electric Polska sp. z o.o.
Okres realizacji: Czerwiec 2014

Nazwa:

Modernizacja stanowisk słupowych SN na potrzeby Tauron Dystrybucja S.A.

Zakres prac:

  • uzgodnienie i opracowanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej
  • demontaż istniejącej aparatury
  • zabudowa reklozerów KTR27 lub wyłączników TRW-01 (02) z ewentualną wymianą słupa w wytypowanych miejscach
  • dostawę i montaż ograniczników przepięć
  • montaż transformatorów zasilających
  • montaż izolatorów kompozytowych
  • pomiary i poprawa uziemień