Do głównych działań naszego zakładu należy wykonawstwo robót elektrycznych sieciowych oraz instalacyjnych w zakresie:

  • budowa, remonty i modernizacje linii kablowych, oraz sieci energetycznych napowietrznych średniego i niskiego napięcia
  • budowa stacji transformatorowo – rozdzielczych SN/nN,
  • roboty pomiarowe i rozruchowe urządzeń elektrycznych wraz z robotami, towarzyszącymi w elektroenergetyce zawodowej,
  • diagnostyka kabli SN oraz nN (lokalizacja uszkodzeń, próby napięciowe)
  • roboty telekomunikacyjne ziemne i napowietrzne,
  • remonty budynków i budowli energetycznych,
  • budowa i remonty kanałów kablowych.
  • wykonywanie instalacji przemysłowych
  • projektujemy oraz doradzamy

Posiadamy stacje SN/nN na potrzeby placów budów, zasilania tymczasowego obiektów, itp, które jesteśmy w stanie dostosować do wymagań oraz warunków zakładów energetycznych czy też inwestora.