Przebudowa sieci napowietrznej nN w miejscowości Kolonia Ryczów


Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Będzinie
Okres realizacji: Październik 2013

Nazwa:

Przebudowa sieci napowietrznej nN w miejscowości Kolonia Ryczów ze stacji ransformatorowej S-240 Kolonia Ryczów I

Zakres prac:

  • demontaż linii gołej
  • montaż linii napowietrznej nN oraz przyłączy przewodami typu AsXSn
  • pomiary i poprawa istniejących uziemień